Doručíme vám nejnovější trendy v oblasti zdraví, životního stylu a popkultury!
 

Fb. V. TW. Být.
Obrázek Alt
/Obchodní podmínky
  1. Uživatelské podmínky

Tyto Uživatelské podmínky se vztahují na produkty a webové stránky, včetně tištěných publikací, které provozuje a/nebo produkuje [mateřská společnost jde sem] čas od času. Používání webových stránek Manufactured 1987 a dalších webových stránek, které zveřejňujeme, je podmíněno tím, že přijmete podmínky, které budou brzy stanoveny. Pokud není uvedeno jinak, váš souhlas s touto uživatelskou smlouvou je vyjádřen vaším používáním a/nebo registrací na kterékoli z našich webových stránek nebo přihlášením k odběru Manufactured 1987 nebo jakýchkoli jiných produktů nebo publikací, které vyrábíme. Používáním kteréhokoli z našich produktů, včetně této webové stránky, se má za to, že jste přijali tyto Uživatelské podmínky.

 

  1. Používání této webové stránky

Tyto webové stránky jsou určeny pro nekomerční, osobní použití a bez našeho souhlasu nesmí být použity žádným jiným způsobem. S výjimkou případů povolených příslušným zákonem nesmíte bez našeho souhlasu kopírovat, používat, publikovat, překládat, prodávat nebo licencovat tyto webové stránky ani žádné informace či materiály na nich obsažené, ani celkový styl, strukturu a programový kód těchto webových stránek. Pokud k tomu chcete požádat o povolení, můžete nás kontaktovat na adrese [e-mailová adresa jde sem].

 

Jste odpovědní za provedení všech nezbytných opatření pro přístup na naše stránky, včetně provedení kroků potřebných k zajištění toho, že používáte aktualizované antivirové programy. Jste odpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na tuto webovou stránku prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou obeznámeny s našimi Podmínkami a podmínkami a že je dodržují.

 

  1. Přesnost tohoto webu

Všechny naše webové stránky, včetně této webové stránky, a produkty jsou obecné informační služby. Snažíme se vyhýbat dezinformacím, ale nemůžeme tvrdit, že informace nalezené na našich webových stránkách nebo v publikacích nejsou zavádějící, přesné, úplné nebo aktuální.

 

Obsah této webové stránky a všechny naše produkty nepředstavují rady a nemělo by se na ně spoléhat při přijímání či nepřijímání žádné akce nebo rozhodnutí. Jste výhradně odpovědní za své činy a rozhodnutí.

 

  1. Vaše příspěvky

Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které poskytnete v souvislosti s touto webovou stránkou nebo tvoří její součást, nebo informace, které poskytnete a které jsou uvedeny v jakékoli z našich tištěných publikací, budou, pokud jste si vědomi, pravdivé a přesné a budou neporušovat žádná autorská práva nebo ochrannou známku ani žádná práva na soukromí, publicitu nebo jakákoli jiná práva, ať už registrovaná nebo neregistrovaná, jakékoli jiné osoby nebo jakékoli jiné povahy, být urážlivým nebo obscénním nebo hanlivým nebo rouhačským. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za všechna řízení, nároky, škody, náklady a závazky, včetně právních nákladů, které vzniknou v důsledku vašeho porušení těchto podmínek.

Nemáte oprávnění k registraci
.mkdf-page-footer .mkdf-footer-bottom-holder .mkdf-grid { width:100% !důležité; }