Viimased tervise-, elustiili- ja popkultuuri trendid on teieni toimetatud!
 

Fb. Sisse Tw. Ole.
Pilt Alt
/Tingimused
  1. Kasutajatingimused

Need kasutajatingimused kehtivad toodetele ja veebisaitidele, sealhulgas trükitud väljaannetele, mida haldab ja/või toodab [emaettevõte läheb siia] aeg-ajalt. Manufactured 1987 veebisaidi ja muude meie avaldatavate veebisaitide kasutamise tingimuseks on, et nõustute tingimustega, mis esitatakse peagi. Kui ei ole märgitud teisiti, näitab teie nõusolekut selle kasutajalepinguga meie mis tahes veebisaidi kasutamine ja/või registreerimine või Manufactured 1987 või mis tahes muude meie toodetavate toodete või väljaannete tellimine. Kasutades mõnda meie toodet, sealhulgas seda veebisaiti, loetakse, et olete nende kasutajatingimustega nõustunud.

 

  1. Selle veebisaidi kasutamine

See veebisait on mõeldud mitteäriliseks isiklikuks kasutamiseks ning seda ei tohi ilma meie nõusolekuta kasutada muul viisil. Välja arvatud asjakohase seadusega lubatud juhtudel, ei tohi te ilma meie nõusolekuta kopeerida, kasutada, avaldada, tõlkida, müüa ega litsentsida seda veebisaiti ega sellel sisalduvat teavet või materjale ega selle veebisaidi üldist stiili, struktuuri ja programmikoodi. Kui soovite selleks luba küsida, võite meiega ühendust võtta aadressil [e-posti aadress läheb siia].

 

Teie vastutate kõigi vajalike korralduste tegemise eest, et saaksite meie saidile pääseda, sealhulgas astute samme, mis on vajalikud värskendatud viirusetõrjeprogrammide kasutamise tagamiseks. Vastutate selle eest, et kõik isikud, kes teie Interneti-ühenduse kaudu sellele veebisaidile sisenevad, on meie Tingimustest teadlikud ja neid järgivad.

 

  1. Selle veebisaidi täpsus

Kõik meie veebisaidid, sealhulgas see veebisait, ja tooted on üldised teabeteenused. Püüame vältida valeinformatsiooni, kuid me ei saa väita, et meie veebisaitidel või väljaannetes leiduv teave on mitteeksitav, täpne, täielik või ajakohane.

 

Selle veebisaidi ja kõigi meie toodete sisu ei kujuta endast nõuannet ja sellele ei tohiks tugineda mis tahes toimingu või otsuse tegemisel või tegemata jätmisel. Vastutate ainuisikuliselt oma tegude ja otsuste eest.

 

  1. Teie panused

Nõustute, et kogu teave, mida esitate seoses selle veebisaidiga või mis on selle osa, või teave, mida esitate ja mis on esitatud meie trükiväljaannetes, on teie teada tõene ja täpne ning ei tohi rikkuda mis tahes autoriõigust või kaubamärki või mis tahes privaatsust, avalikustamisõigust või mis tahes muid õigusi, olenemata sellest, kas need on registreeritud või registreerimata, mis tahes teisel isikul või mis tahes muul viisil, olla laimavad või nilnud või laimavad või jumalateotavad. Nõustute hüvitama meile kõik menetlused, nõuded, kahjud, kulud ja kohustused, sealhulgas õigusabikulud, mis tekivad nende tingimuste rikkumise tõttu.

Teil pole registreerumiseks luba
.mkdf-page-footer .mkdf-footer-bottom-holder .mkdf-grid { laius:100% !tähtis; }