De senaste trenderna för hälsa, livsstil och popkultur levereras till dig!
 

Fb. I. Tw. Vara.
Bild Alt
/Sekretesspolicy

Följande skildrar integritetspolicyn som har antagits av Manufactured 1987 med avseende på dess webbplats och alla webbtjänster som drivs av tidningen.

 

 1. Förändringar

Sekretesspolicyn kan ändras från tid till annan utan ditt meddelande. Du bör läsa den varje gång du planerar att lämna in personlig information så att du förstår hur informationen du skickar kommer att användas. Alla ändringar som görs i denna integritetspolicy är effektiva prospektivt snarare än retroaktivt.

 

 1. Insamling av information

Vi samlar in information som frivilligt lämnas av besökare på vår sida, och vi gör detta på olika sätt. Viss identifierande information, såsom namn, stad, gatuadress och e-postadress, samlas på några av vår webbplatss interaktiva områden, till exempel när du prenumererar på våra digitala eller tryckta publikationer.

 

När det är praktiskt och när det är möjligt ger vi våra användare alternativ när det gäller att lämna in deras information.

 

 1. Tredje part

Även om vi strävar efter att kräva att tredjepartsinnehållsleverantörer och andra parter följer våra policyer, är vi inte ansvariga för några policyer eller åtgärder från tredje part, eller praxis kring information på tredje parts webbplatser till vilka länkar kan tillhandahållas på vår websida.

 

 1. Användning av insamlad information

Tredje parter kan vända sig till oss då och då med ett intresse av att identifiera prenumeranter på vår digitala eller tryckta publikation. Vi kan förse dem med vår publikations e-postlista (men inte e-postadresser) om vi tror att prenumeranterna i fråga skulle vara intresserade av att höra från dem.

 

En annonsör kommer att informera oss, med avseende på annonser, vilken målgrupp den vill nå, och vi kan komma att placera annonser på vår webbplats om de uppfyller annonsörernas kriterier. Popup-annonser kan visas för en målgrupp på vår webbplats baserat på dessa kriterier. Annonsörer får inte komma åt någon av din personligt identifierbara information eller din kontoinformation.

Manufactured 1987 kan också använda spårningsinformation för att avgöra vilka områden på vår webbplats användare tycker om och vilka områden de inte gillar baserat på trafik till dessa områden.

Policy för användarsamtycke för EU-användare

Det här avsnittet gäller specifikt för användare som befinner sig i Europeiska Unionen (EU). Vi har åtagit oss att skydda dina integritetsrättigheter och följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar. För att säkerställa transparens och ge dig kontroll över dina personuppgifter följer vi principerna för laglig, rättvis och transparent behandling.

Hämta samtycke

Genom att använda vår webbplats och förse oss med din personliga information samtycker du till insamling, bearbetning och lagring av din information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Syfte med bearbetning

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för specificerade, explicita och legitima ändamål. De syften för vilka vi samlar in och behandlar personuppgifter kan vara:

 1. Tillhandahålla de begärda tjänsterna eller informationen
 2. Anpassa din upplevelse på vår webbplats
 3. Kommunicera med dig angående våra tjänster, uppdateringar och kampanjer
 4. Genomför forskning och analyser för att förbättra våra tjänster

Typer av data samlad

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till:

 1. Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer)
 2. Demografisk information (t.ex. ålder, kön)
 3. Användarpreferenser och beteende på vår webbplats
 4. Finansiell information som krävs för transaktioner (t.ex. kreditkortsuppgifter)

Datadelning och avslöjande

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster eller bedriva vår affärsverksamhet. Vi säkerställer att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och endast för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke såvida det inte krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter angående dina personuppgifter. Dessa rättigheter kan inkludera:

 1. Rätten att få tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter
 2. Rätten att rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 3. Rätten att radera dina personuppgifter under vissa omständigheter
 4. Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 5. Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 6. Rätten till dataportabilitet, så att du kan ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
 7. Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på samtycke innan dess återkallelse

Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten för dina personuppgifter. Vi använder branschstandardiserade säkerhetsprotokoll och procedurer för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter enligt denna samtyckespolicy eller tillämpliga dataskyddslagar, vänligen kontakta oss på [e-postskyddad]

Du har inte behörighet att registrera dig
.mkdf-page-footer .mkdf-footer-bottom-holder .mkdf-grid { bredd:100 % !viktigt; }