เทรนด์สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และป๊อปคัลเจอร์ล่าสุดส่งตรงถึงคุณ!
 

FB. ใน. tw เป็น.
รูปภาพ Alt
/ข้อตกลงและเงื่อนไข
  1. เงื่อนไขของผู้ใช้

ข้อกำหนดผู้ใช้เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินการและ/หรือผลิตโดย [บริษัทแม่ไปที่นี่] เป็นครั้งคราว การใช้เว็บไซต์ Manufacturingd 1987 และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเผยแพร่นั้นมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะมีการระบุไว้ในไม่ช้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การยอมรับข้อตกลงผู้ใช้นี้บ่งชี้โดยการใช้และ/หรือการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใด ๆ ของเราหรือโดยสมัครรับผลิต 1987 หรือผลิตภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เราผลิต เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรา รวมถึงเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดผู้ใช้เหล่านี้

 

  1. การใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และไม่สามารถใช้ในลักษณะอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามคัดลอก ใช้ เผยแพร่ แปล ขาย หรือให้อนุญาตเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาภายใน หรือรูปแบบ โครงสร้าง และรหัสโปรแกรมโดยรวมของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา หากท่านต้องการขออนุญาต สามารถติดต่อได้ที่ [ที่อยู่อีเมลไปที่นี่].

 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่อัปเดต คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

 

  1. ความถูกต้องของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ทั้งหมดของเรา รวมถึงเว็บไซต์นี้ และผลิตภัณฑ์เป็นบริการข้อมูลทั่วไป เราพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ผิด แต่เราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่พบในเว็บไซต์หรือสิ่งพิมพ์ของเรานั้นไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

 

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราไม่ถือเป็นคำแนะนำและไม่ควรเป็นที่พึ่งในการลงมือ หรือไม่ดำเนินการ การดำเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของคุณแต่เพียงผู้เดียว

 

  1. ผลงานของคุณ

คุณตกลงว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้โดยเกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่คุณให้ซึ่งมีอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ ของเราจะเป็นความจริงและถูกต้องตามที่คุณทราบ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์อื่นใดไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนของบุคคลอื่นหรือลักษณะอื่นใดที่จะเป็นการหมิ่นประมาทหรือลามกอนาจารหรือหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นประมาท คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราสำหรับการดำเนินการ การเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
.mkdf-page-footer .mkdf-footer-bottom-holder .mkdf-grid { width:100% !important; }