เทรนด์สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และป๊อปคัลเจอร์ล่าสุดส่งตรงถึงคุณ!
 

FB. ใน. tw เป็น.

นักโภชนาการ นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียน – Bluffton University, MS

ในโลกปัจจุบัน รูปแบบการกินและการออกกำลังกายของผู้คนเปลี่ยนไป และมักเป็นวิถีชีวิตที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร ฉันเชื่อว่าเราแต่ละคนมีความพิเศษ – สิ่งที่ใช้ได้ผลกับคนหนึ่งไม่ช่วยอีกคนหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น มันยังเป็นอันตรายอีกด้วย ฉันสนใจจิตวิทยาด้านอาหาร ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับร่างกายและอาหาร อธิบายทางเลือกและความต้องการของเราสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ความยากลำบากในการรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสม ตลอดจนอิทธิพลของปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ที่มีต่อความอยากอาหาร

[ป้องกันอีเมล]

คุณสมบัติ

https://www.newsweek.com/exercises-tips-strengthen-core-plank-deadbug-crunches-pelvic-floor-fitness-1650700

https://vivamanchester.co.uk/the-ultimate-christmas-gift-guide/

https://www.express.co.uk/life-style/health/1532890/high-cholesterol-diet-mulled-wine-lowers-high-levels

https://www.express.co.uk/life-style/health/1534692/does-coffee-make-you-poo

https://www.express.co.uk/life-style/health/1525746/vitamin-d-deficiency-signs-sadness-hopelessness-forgetfulness

https://www.eatthis.com/best-smoothie-habits-weight-loss/

https://www.express.co.uk/life-style/health/1513064/covid-symptom-taste-smell-loss-permanent-evg

https://sg.news.yahoo.com/potato-milk-predicted-to-be-top-food-trend-2022-125107442.html

https://www.express.co.uk/life-style/life/1541816/Lose-Christmas-weight-food-leftovers-evg

https://www.express.co.uk/life-style/health/1534692/does-coffee-make-you-poo

https://www.express.co.uk/life-style/health/1532890/high-cholesterol-diet-mulled-wine-lowers-high-levels

https://www.express.co.uk/life-style/health/1540853/how-to-live-longer-saffron-diabetes-inflammation

https://www.eatthis.com/news-cbd-weight-loss/

https://www.eatthis.com/news-best-wine-anti-aging/

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
.mkdf-page-footer .mkdf-footer-bottom-holder .mkdf-grid { width:100% !important; }