Ang pinakabagong mga uso sa kalusugan, pamumuhay at pop culture na inihatid sa iyo!
 

Fb. Sa. Tw. Maging
Larawan Alt
/Mga Tuntunin at Kundisyon
  1. Mga tuntunin ng gumagamit

Ang Mga Tuntunin ng Gumagamit na ito ay naaangkop sa mga produkto at website, kabilang ang mga naka-print na publikasyon na pinapatakbo at/o ginawa ng [pumunta dito ang parent company] paminsan-minsan. Ang paggamit ng website ng Manufactured 1987 at iba pang mga website na nai-publish namin ay may kundisyon sa iyong pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon na ilalatag sa lalong madaling panahon. Maliban kung iba ang sinabi, ang iyong pagtanggap sa Kasunduan ng User na ito ay ipinahihiwatig ng iyong paggamit at/o pagpaparehistro sa alinman sa aming mga website o sa pamamagitan ng pag-subscribe sa Manufactured 1987 o anumang iba pang mga produkto o publikasyon na aming ginagawa. Sa pamamagitan ng paggamit ng alinman sa aming mga produkto, kabilang ang website na ito, itinuring mong tinanggap ang Mga Tuntunin ng User na ito.

 

  1. Paggamit ng Website na ito

Ang website na ito ay idinisenyo para sa di-komersyal, personal na paggamit at hindi maaaring gamitin sa anumang iba pang paraan nang wala ang aming pahintulot. Maliban kung pinahihintulutan sa ilalim ng nauugnay na batas, hindi mo maaaring kopyahin, gamitin, i-publish, isalin, ibenta, o lisensyahan ang website na ito o anumang impormasyon o materyales sa loob nito, o ang pangkalahatang istilo, istraktura, at code ng programa ng website na ito nang walang pahintulot mula sa amin. Kung gusto mong humiling ng pahintulot para dito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa [napupunta dito ang email address].

 

Responsibilidad mong gawin ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos para ma-access mo ang aming site, kabilang ang pagsasagawa ng mga hakbang na kinakailangan upang matiyak na gumagamit ka ng mga na-update na antivirus program. Ikaw ay may pananagutan sa pagtiyak na ang lahat ng mga taong nag-a-access sa website na ito sa pamamagitan ng iyong koneksyon sa Internet ay alam ang aming Mga Tuntunin at Kundisyon at na sila ay sumusunod sa mga ito.

 

  1. Katumpakan ng Website na ito

Ang lahat ng aming mga website, kabilang ang website na ito, at mga produkto ay pangkalahatang serbisyo ng impormasyon. Sinisikap naming maiwasan ang maling impormasyon, ngunit hindi namin maaaring sabihin na ang impormasyong makikita sa aming mga website o publikasyon ay hindi nakakapanlinlang, tumpak, kumpleto, o napapanahon.

 

Ang mga nilalaman ng website na ito at lahat ng aming mga produkto ay hindi bumubuo ng payo at hindi dapat umasa sa pagkuha, o hindi paggawa, ng anumang aksyon o desisyon. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga aksyon at desisyon.

 

  1. Iyong Mga Kontribusyon

Sumasang-ayon ka na ang anumang impormasyong ibibigay mo kaugnay ng, o na bahagi ng, website na ito, o impormasyong ibinibigay mo na itinampok sa alinman sa aming mga publikasyong naka-print ay magiging totoo at tumpak, hangga't iyong nalalaman, at hindi lumalabag sa anumang copyright o trademark, o anumang privacy, mga karapatan sa publisidad o anumang iba pang mga karapatan, rehistrado man o hindi rehistrado, ng sinumang ibang tao o anumang iba pang kalikasan, upang maging libelo o malaswa o mapanirang-puri o kalapastanganan. Sumasang-ayon ka na bayaran kami ng danyos laban sa lahat ng paglilitis, paghahabol, pinsala, gastos, at pananagutan, kabilang ang mga legal na gastos na natamo dahil sa iyong paglabag sa mga tuntuning ito.

Wala kang pahintulot na magparehistro
.mkdf-page-footer .mkdf-footer-bottom-holder .mkdf-grid { width:100% !important; }