Các xu hướng sức khỏe, lối sống và văn hóa đại chúng mới nhất được gửi đến bạn!
 

fb. Trong. Tw. Là.

Monika Wassermann là một bác sĩ và một nhà văn tự do sống cùng với con mèo Buddy của mình. Cô viết về một số ngành dọc, bao gồm cuộc sống, sức khỏe, tình dục và tình yêu, các mối quan hệ và thể dục. Ba niềm yêu thích lớn của cô là tiểu thuyết thời Victoria, ẩm thực Lebanon và chợ đồ cổ. Khi cô ấy không viết, bạn có thể thấy cô ấy đang cố gắng thiền nhiều hơn, tập tạ hoặc lang thang trong thị trấn.

Bạn không có quyền đăng ký
.mkdf-page-footer .mkdf-footer-bottom-Holder .mkdf-grid {width: 100%! important; }